• Travel to Southern Florida - Miami, The Everglades, The Florida Keys, Key West - Episode 617
  Travel to Southern Florida - Miami, The Everglades, The Florida Keys, Key West - Episode 617
 • Travel to Alabama - Episode 613
  Travel to Alabama - Episode 613
 • Travel to the Crystal Coast of North Carolina - Episode 612
  Travel to the Crystal Coast of North Carolina - Episode 612
 • Travel to Brooklyn, New York - Episode 598
  Travel to Brooklyn, New York - Episode 598
 • Travel to Chicago, Illinois - Episode 597
  Travel to Chicago, Illinois - Episode 597